Management Audit

Auditoinnin tavoitteena on tukea hallituksen ja / tai toimitusjohtajan tiedolla johtamista sekä laaja-alaistaa ymmärrystä johtoryhmästä, sen dynamiikasta ja sen yksilöistä

Mihin tilanteisiin?


Management Audit sopii tilanteisiin, joissa tulee saada laaja ja syvä ymmärrys johtoryhmän kyvykkyydestä, muutosvalmiudesta ja yhteistyön tasosta. Management Audit sopii tilanteisiin, joissa on suunnitteilla laajempi strateginen muutos, yritys alisuoriutuu ilman selitettävää syytä tai esimerkiksi vaihtuvuus ja sairauspoissaolot lisääntyvät. Management Audit tukee uuden johtajan nopeaa johtajuuden haltuunottoa. Management Auditissa näkyy kehittävä tulokulma arvioivan lähestymisen rinnalla.

SCCG:n Management Audit tulokulmat

Management Audit rakentuu reflektoivalle keskustelulle johtoryhmän jäsenten kanssa. Prosessilla jäsennetään organisaation tilannetta, johtoryhmätyöskentelyä sekä osallistujan omaa johtamista. Yleensä prosesseissa käytetään erilaisia testejä ja käytännön harjoituksia, joiden avulla kirkastetaan johtamisen painopiste- ja katvealueita. Management Auditissa ymmärretään johtoryhmää, organisaatiota sekä liiketoimintaa systeemisesti ja nähdään yksilöt osana kokonaisuutta.

Tulosten hyödyntäminen


Management Audit -palvelu tukee ensikädessä toimitusjohtajan ja hallituksen tiedolla johtamista. Useimmiten tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi ennen suurempia strategisia muutoksia. Lisäksi Management Audit antaa aina myös kehityksellisen näkökulman johtoryhmätyöskentelyyn jokaiselle yksittäiselle johtajalle.

Pyydä lisätietoa