Talent Audit

Talent Auditin tavoite on tukea organisaation päätöksentekoa ja laaja-alaista tiedolla johtamista seuraajasuunnittelussa, sitouttamisessa, henkilöstön kehittämisessä sekä sisäisen liikkuvuuden vahvistamisessa

Mihin tilanteisiin?


Talent Auditilla tuetaan organisaation kyvykkyyksien uraa, johtamisen kehittämistä ja vahvistetaan ”siilojen” välistä rotaatiota sekä seuraajasuunnitteluprosessia. Talent Auditin avulla tunnistetaan organisaation rekrytointitarpeita ja kohdennetaan koulutuskokonaisuuksia. Talent Audit tukee kehityspolkuja asiantuntijasta esihenkilöksi ja esihenkilöstä johtajaksi.

SCCG:n Talent Audit tulokulmat

Talent Audit rakentuu reflektoivalle keskustelulle osallistujien kanssa. Prosessissa jäsennetään osallistujan urakaarta, yhteistyötä ja uramaisemaa. Yleensä prosesseissa käytetään erilaisia testejä ja käytännön harjoituksia, joiden avulla kirkastetaan osallistujan ammatillisia painopiste- ja katvealueita. Talent Auditissa ymmärretään organisaation kyvykkyyksiä, katsotaan liiketoimintaa systeemisesti ja nähdään yksilöt osana laajempaa kokonaisuutta.

Tulosten hyödyntäminen

Talent Audit -palvelu tukee ensikädessä HR:n tiedolla johtamista. Useimmiten tietoa tarvitaan erityisesti seuraajasuunnitteluun ja koulutussuunnitteluun. Talent Audit on kuitenkin samanaikaisesti selväpiirteinen kehitysprosessi, jolla vahvistetaan osallistujien itsetuntemusta ja tätä kautta itsensä johtamista, johtamisen kehittymistä ja urasuunnittelua. Tämä heijastuu myös urakiertoon, aktivoi rotaatiota ja antaa organisaatiolle monipuolisen näkymän seuraajasuunnitteluun.

Pyydä lisätietoa