Coaching-palvelut

Coachingin tavoite on kiihdyttää avainhenkilöiden urakehitystä ja johtamisen kehittymistä

Mihin tilanteisiin?


Coaching sopii tilanteisiin, joissa kyvykkäällä henkilöllä tunnistetaan alisuoriutumista tai merkittävien vahvuusalueiden kääntöpuolena selväpiirteisiä kehityskohteita. Coaching sopii tilanteisiin, joissa esimerkiksi uransa alkuvaiheessa olevan asiantuntijan tulee kasvaa nopeasti esihenkilövastuisiin tai manager-vastuista tulee edetä odotettua aikaisemmin laaja-alaisiin johtovastuisiin.

SCCG:n coaching-palveluiden tulokulmat

Coaching-palvelu rakentuu reflektoivalle keskustelulle osallistujien kanssa. Prosessissa jäsennetään tilanteen mukaan osallistujan uraa, johtajuutta ja työn haasteita. Prosessissa voidaan käyttää erilaisia testejä ja käytännön harjoituksia tai prosessi voidaan sitoa henkilöarvioinnin jatkoprosessiksi. Coachingissa ymmärretään osallistujan uraa ja haasteita osana koko yksikön tai organisaation toimintaa.

Tulosten hyödyntäminen

Coaching-prosessi vahvistaa osallistujan itsetuntemusta ja tätä kautta itsensä johtamista. Coaching-prosessin kautta usein vahvistetaan kykyä tunnistaa esimerkiksi esihenkilötyön kriittisiä tilanteita, omien taipumusten dysfunktionaalisuutta joillakin vaikuttamisen alueilla tai voidaan esimerkiksi valmistautua tilanteeseen, jossa noustaan tiimin jäsenestä työnantajan edustajaksi tai operatiivisesta roolista strategiseen rooliin.

Pyydä lisätietoa