Arviointipalvelut

Arviointipalvelun tavoite on tukea organisaation tiedolla johtamista rekrytointi- ja seuraajasuunnittelutilanteissa

Työhuone 1-20220820

Mihin tilanteisiin?


Arviointipalvelua käytetään yleensä ulkoisissa ja sisäisissä rekrytoinneissa päätöksenteon tukena. Arviointiprosessimme on kuitenkin aina myös kehittämisen ja perehdyttämisen väline sekä työnantajan brändin kehittäjä. Arviointi on usein osana Management Audit sekä Talent Audit -prosesseja. Arviointi antaa tukea seuraajasuunnitteluun, vastuualueiden muotoiluun sekä johtamisen kehittämiseen.

SCCG:n arviointipalvelun tulokulmat

Arviointipalvelu rakentuu ehdokkaan kanssa käytävälle reflektoivalle keskustelulle. Dialogin kautta jäsennetään ehdokkaan motivaatiota, johtajuutta ja uramaisemaa. Prosessissa käytetään erilaisia testejä ja käytännön harjoituksia, joiden avulla kirkastetaan osallistujan ammatillisia painopiste- ja katvealueita. Arviointi kytketään aina osaksi yrityksen tilannetta, kulttuuria ja roolin strategisia haasteita.

Tulosten hyödyntäminen


Arviointipalvelun tuloksia hyödynnetään ensi kädessä päätöksenteon tukena. Lisäksi arviointi tukee aina rekrytoivan esihenkilön johtamista suhteessa alaiseensa ja toimii perehdytyksen tukena sekä seuraajasuunnittelun välineenä. Arviointi vahvistaa osallistujan itsetuntemusta ja tätä kautta kehittymistä vaikuttajana ja johtajana.

Arviointiprosessista

SCCG toimittaa johdon ja avainhenkilöiden henkilöarviointeja globaalisti suomalaisiin pörssiyrityksiin sekä paikallisiin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin. Yhdistämme viitekehyksessämme useita tärkeitä tulokulmia. Asiakkaitamme ovat itse ehdokas, yrityksen strategia, group-näkökulma, busines-näkökulma, rekrytoiva esihenkilö sekä HR. Arviointiprosessimme painopiste on käytännön harjoituksissa, reflektioivassa palautteessa sekä avoimessa keskustelussa. Tunnistamme ehdokkaan johtamisprofiilin painopiste- ja katvealueet suhteessa yrityksen strategiaan ja kulttuuriin sekä roolin vastuisiin ja haasteisiin. Arviointiprosessimme tukee organisaation rekrytointipäätöstä, seuraajasuunnittelua ja esimiestyön kehittämistä. Samanaikaisesti vahvistamme ehdokkaan ammatillista itsetuntemusta ja kehittymistä asiantuntijana, vaikuttajana ja johtajana muuttuvassa toimintaympäristössä. Olemme vastavuoroisia, ehdokkaat kehittyvät prosessimme kautta ja arviointiprosessimme tukee aina työnantajamielikuvaa. Keräämme systemaattista ehdokaspalautetta ja saamamme palaute on ollut erinomaista. 

Käytännön järjestelyt

Arviointitapaamisen kesto on noin 3 ½ – 5 tuntia. Järjestämme pääsääntöisesti tilaisuuden omalla toimistollamme tai virtuaalisesti Teamsin välityksellä. Tarvittaessa arviointi voidaan toteuttaa asiakasyrityksen tiloissa tai esimerkiksi toimistohotellissa. Lisäksi prosessiin sisältyvät ennakkotehtävät, joiden suorittamiseen tulee varata 1-2 tuntia. Arviointitapaaminen sisältää konsulttimme kanssa toteutettavan haastattelun ja analysointitehtäviä. Toivomme, että ehdokas suhtautuisi prosessiimme mahdollisuutena ammatilliseen reflektioon sekä valmistautuisi oman motivaation, johtamisen, asiantuntijuuden ja yleisesti ammatillisuuden jäsentämiseen yhteistyössä konsultin kanssa. 

Konsulttimme antaa ehdokkaalle suullisesti reflektiivistä palautetta läpi arviointipäivän. Huomioimme prosessin etenemisessä aina ehdokkaan ja asiakkaan tarpeet ja toiveet liittyen niin aikatauluihin, toteutustapaan kuin toteutuspaikkaankin. Meille SCCG:llä on ensiarvoisen tärkeää suorittaa toimeksiannot ilman viiveitä ennalta sovittuihin aikatauluihin sitoutuen. 

Pysäköintitilaa löytyy Salmiparkista osoitteesta Salmisaarenranta 9–11.
Parkkihallista pääset helposti toimistollemme rakennuksessa Technopolis Ruoholahti 2. Lisätietoa parkkeerauksesta löydät seuraavasta osoitteesta: https://technopolisglobal.com/fi/toimitilat/helsinki/ruoholahti/saapumisohjeet/ 

Mikäli sinulla on kysyttävää arviointiprosessista tai siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä, voit olla meihin yhteydessä alla olevasta painikkeesta.

Pyydä lisätietoa