Kehitysprojektit

Kehitysprojektien tavoite on tukea ja kehittää organisaatiota tarvelähtöisesti

Mihin tilanteisiin?


Kehitysprojektit rakennetaan tilanteen mukaan. Kehitysprojektit sopivat esimerkiksi tilanteisiin, joissa on ongelmia yhteistyön alueella ilman tunnistettavaa syytä, johtoryhmätyöskentely ei ole odotusten tasolla tai strategia on muuttumassa tai organisoituminen muuttuu.

SCCG:n kehitysprojektien tulokulmat

Kehitysprojekteissa käytetään vaihtelevia menetelmiä, kuten 360-mittareita, kyselyjä, testejä, harjoituksia, reflektoivaa keskustelua, teema-valmennuksia tai koulutusta. Yleensä kehitysprojekteissa toteutamme rinnakkain sekä yksilö- että ryhmäprosessin. Kehittyminen on sekä ryhmän, että ryhmäläisen yksilöllisellä vastuulla.

Tulosten hyödyntäminen

Kehitysprojektien kautta voidaan kirkastaa yhteistä tavoiteasetantaa, organisoitumista tai yleensä johtamista yksikössä. Kehitysprojekteilla tuetaan strategian jalkautumista osaksi päivittäistä tekemistä. Kehitysprojektit tähtäävät aina voimaantumiseen, ratkaisukeskeisyyteen sekä ryhmän itseohjautuvuuden vahvistumiseen.

Pyydä lisätietoa